Behandling

Vård- och behandlingsarbetet utgår ifrån den individuella genomförandeplanen. Personalens handledning och aktiva närvaro syftar till att stärka varje boendes autonomi. Personalen utövar ett kvalificerat socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning, omvårdnad, hälso- och sjukvård

MI är den samtalsmodell som tillämpas. För boende med missbruksproblematik bedriver vi återfallsprevention enligt Väckarklockan.

Synsättet är miljöterapeutiskt vilket innebär att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen. På Hasslegården har de boende möjlighet att delta i olika sysslor som t ex städning, trädgårdsskötsel eller fastighetsskötsel. På ”Vardag och Rutiner” går man igenom t ex hygien, ekonomi, vardagsplanering, kost, motion, sömn.
Öronakupunktur, NADA, är uppskattat inslag.

Genomförandeplan

För varje boende som kommer till Hasslegården upprättas en genomförandeplan. Genomförandeplanen grundar sig på socialtjänstens vårdplan, den boendes uttalade behov samt Hasslegårdens observationer från inskrivningssamtal och tester.

Under hela behandlingstiden har den boende en kontaktperson som är den sammanhållande länken mellan den boende och socialtjänsten.

Regelbundet har den boende och kontaktpersonen samtal kring behandlingsarbetet kopplat mot genomförandeplanen. Det stäms även av med socialtjänsten.

Meningen med vistelsen på Hasslegården är att kunna fungera i eget boende med en normal vardag, med allt vad det innebär.

Stockrosen