Om Hasslegården

Hasslegården – Trygg vård och boende

Hasslegården Vård är ett korttids-och särskilt boende som tar emot vuxna personer i åldern 21-70 år med samsjuklighet i form av psykiska funktionshinder och/eller missbruk av beroendeframkallande substanser. I en lugn och hemlik miljö får våra boende vård, behandling och social anpassningsträning. För de flesta av våra klienter är målsättningen att återgå i eget boende efter vistelsen hos oss.

Hasslegården har 24 platser, varav sju är lägenhetsrum och övriga rum innehar egen dusch, toalett och TV. I huvudbyggnaden finns gym, bastu och gemensamma utrymmen med möjlighet till fritidsaktiviteter.

Det två viktigaste arbetsinstrument som vi har är dels att skapa en miljö där de boende känner sig trygga och motiverade, dels att personalen har förutsättningar och egenskaper i kombination med lämplig utbildning och erfarenhet för att ge våra klienter de verktyg som behövs för att kunna leva i eget boende. Vi arbetar kontinuerligt med vår miljö och kompetensutveckling. Det sker främst genom handledning, metodikdagar och utbildning med inriktning på psykiatriska och psykosociala funktionshinder.

Metod & målsättning

Personalens handledning och aktiva närvaro syftar till att stärka individens autonomi i den dagliga livsföringen. Vår intention är att utöva ett kvalificerat socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning, omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

Vi arbetar i nära team varje boende, behandlingsansvarig läkare, kontaktpersonen, övrig personal på Hasslegården och remittent. Våra insatser baseras på den individuella genomförandeplanen, som gemensamt kommits överens om och som följs och omvärderas löpande. Vi försöker kombinera en stor individuell frihet och möjlighet för varje boende att kunna påverka sin vardag på Hasslegården samtidigt som vi arbetar med en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Allt för att göra vistelsen så bra och motiverande som möjligt. Våra boende skriver på ett kontrakt med vilka regler och rutiner som gäller på Hasslegården.

Varje boende har en kontaktperson som hjälper till att planera och koordinera resurser för den boende. Brukaren och kontaktpersonen upprättar gemensamt en genomförandeplan där den enskildes mål och delmål formuleras. Det dagliga arbetet utgår från genomförandeplanen.

Genom ett strukturerat bemötande är vår målsättning att hjälpa individen till högsta möjliga grad av självständighet och tillsammans förbereda den enskilde för ett boende i hemkommunen.

Personal & sjukvård

Hasslegårdens personal har adekvat utbildning och omfattande erfarenhet av sitt kompetensområde. Personalen får både extern och intern handledning samt deltar i olika utbildningsprogram. Personalgruppen har utbildning som till exempel sjuksköterskor, undersköterska, behandlingspedagog och beteendevetare. Vaken personal dygnet runt.

På Hasslegården finns två sjuksköterskor i tjänst alla vardagar med jourtjänstgöring övriga tider, vid behov finns tillgång till konsultläkare. Vi har ett gott samarbete med vårdcentral och övriga parter inom psykiatrin och sjukvården.

Vi har hög medicinsk kompetens, vilket möjliggör mottagning av personer med LARO-behandling, hantering av medicinövertag samt att vi står för receptbelagda läkemedel.

Spetskompetenser

Psykiatri, MI, mindfulness, akupunktur/NADA, massage, återfallsprevention. Vi utför utvärderingar som är underlag för genomförandeplanen.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete präglas av att vi i god anda ska samverka med lokala och andra aktörer och genom miljömedvetenhet och affärsmässighet bidra till att vara en trygg leverantör, en säker arbetsplats och till ett hållbart samhälle.

Kvalitet och miljö

Vi har ett kvalitets- och ledningssystem enligt Socialstyrelsens förordning. Det innebär att vi har ett system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och att vi arbetar aktivt för att upprätthålla kvaliteten. Vi vårdar vår miljö ute och inne och försöker skapa en trivsam atmosfär och leva i enlighet med vår miljöpolicy.