Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Hasslegården

Ett korttids-och särskilt boende i Mariestad för vuxna med samsjuklighet i form av psykiska funktionshinder och/eller missbruk av beroendeframkallande substanser.
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Hasslegården

Verksamheten är ett korttids-och särskilt boende för personer med samsjuklighet i form av psykiska funktionshinder och/eller missbruk av beroendeframkallande substanser på landet strax utanför Mariestad. I en lugn och hemlik miljö får våra boende vård, behandling och social anpassningsträning. För de flesta av våra boende är målsättningen att återgå i eget boende.

Galleri

Så här kan en dag se ut

Läs det senaste

Aktuellt

Här kan du följa de senaste nyheterna inom vår koncern, Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.