För dig som handläggare

Hasslegården tar emot män och kvinnor från 21 år och uppåt med psykiatriska vårdbehov, alkoholdemens, fd missbrukare med psykiatrisk problematik/samsjuklighet, personer med trauma m fl som behöver vård och social anpassningsträning i hemlik miljö.

Vi har 24 platser och det är normalt socialtjänsten eller andra myndigheter som placerar boende på Hasslegården enligt SoL 7 kap. 1§ 2p, 1§ 3p, §27, ÖPT, LRV, ÖRV, LPT och enl. HSL. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Syftet är att synliggöra och tillvarata det friska och de resurser den boende har och skapa möjligheter, träna och ge verktyg för att leva i eget boende.

Du som socialtjänsthandläggare kan känna trygghet i att placera människor hos oss på Hasslegården. Vi är otroligt stolta över vår kunniga personal som alltid jobbar fram en individuell planering för varje placering. Vi är inte låsta till någon specifik behandlingsmetod vilket gör oss mycket flexibla.
Vi har hög medicinsk kompetens då vår personal består av sjuksköterskor, leg psykolog, psykiatriläkare, undersköterskor samt skötare inom psykiatrin.

När vi får ett uppdrag kan det till exempel vara att remittenten vill att vi ska utreda/kartlägga personens problematik.

Våra placeringar varierar i tid men fokus är på korttidsboende under tiden klienten utreds vidare.

Språk

Vi tar emot personer med olika språkbakgrund. Vår personal speglar detta och vi har personal som talar t. ex. engelska, ryska, serbokroatiska, albanska, turkiska och persiska.